Prázdniny

Po dobu školních prázdnin (červenec a srpen) je provoz střelnice omezen.